Ana sayfa » Kahve tanımı
Kahve içmek

Kahve tanımı

Kahve tanımı
Kahve tanımı

Kahve tanımı, Ana Británica ansiklopedisinde “kökboyasıgiller familyasının Coffea cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin tohumlanna ve tohumlardan hazırlanan içeceğe verilen ad” olarak tanımlanır

Kışın, yapraklarım dökmeyen, küçük bir ağaç ya da çalı özelliğindeki kahve bitkisi yabani olarak 8-10 m. ye kadar büyüyebilir. Yüksekliği, budama yapılarak hep 2 m. de tutulan kahve ağacının koyu renkli, parlak yapraklan bulunmaktadır.

Kahve tanımı “Kokusu yasemini andıran küçük beyaz çiçeklerin oluşturduğu gösterişli çiçek demetleri ve olgunlaşınca kırmızıya dönüşen 15-18 mm. uzunluğunda meyveleri vardır. Meyvelerin etli özü içinde düzgün yüzeyleri birbirine değen üri tohum bulunur, her bir tohum biri ince ve sert, öbürü zanmsı iki kabukla örtülüdür” (Ana Británica, 1988).

Kahve tanımı, 12_yüzyıldan beri bilinen, ancak 14.yüzyılda içilmeye başlanan kahvenin anavatanı hakkında çeşitli söylentiler bulunmaktadır. “Ama çoğu tarihçiler ve araştırmacılar kahvenin Güney Habeşistan’dan tüm dünyaya yayıldığını iddia ederler. Ve bu iddialarını da etimolojik olarak kahve ile kahveye yakın bir benzerlik gösteren Güney Habeşistan’daki Kalfa yöresine bağlarlar”.

Kahve tanımı,

İlk kez 15. y.y.’ da Arabistan’ın güneyinde kahve bitkisinin yetiştirilmeye başlamasıyla o bölgelerdeki halkın kahve içme alışkanlığı artmıştır, lö.ve 17.yüzyıl arasında da Avrupa ülkelerine getirilen kahve ilk önceleri ilaç amacıyla kullanılmıştır. Fransız bilim adamları tarafından incelenmeye başlanan kahve eczanelerde satılmış, henüz içecek olarak tüketilmeye başlanmamıştır.

Kahvenin bulunmasına dair hikayeler, Kahve tanımı

Kahve, 16. yüzyılda Habeşistan (bugün Etiyopya) Valisi Özdemir Paşa tarafından Türkiye’ye getirilmiştir. “17.yüzyıl sonlarına değin dünya kahve üretiminin hemen hemen tamamı Arabistan’ın güneyindeki Yemen vilayetinden sağlanmış, ancak içecek olarak değerinin giderek artması üzerine önce 1658’de Seylan’da (bugünkü Sri Lanka) sonraki yıllarda ise Cava Adası (1696), Surinam (1718), Martinik (1729), Brezilya (1727), Jamaika (1730), Küba (1748), Porto Riko (1755), Kosta Rika (1779), Venezuela (1784), Meksika (1790) ve Kolombiya’da (18.yüzyıl sonlan) kahve tanmına başlanmıştır (Ana Británica, 1988 ).

Kahve tanımı dair hikayeler anlatılır. Bir rivayete göre “III. yüzyılda birkaç rahip işkence cezasından kaçabilmek için, yurtlanndan aynlıp Habeşistan’a yerleşirler. Buradaki Kaffa şehrinde hayvan yetiştirerek geçimlerini sağlarlar. Bir gece bir de bakarlar ki; hayvanlar bir türlü uyumuyor, boyuna hoplayıp zıplıyorlar. Bunun nedenini araştınrlarsa da bir şey anlayamazlar. Bu durum günlerce sürer.

Kahve tanımı,

En sonunda rahiplerden biri, hayvanların gün boyunca neler yaptıklarını gözetlemeye karar verir. Hayvanların o dolaylarda yetişen acayip, yabani bir bitkiyi yedikten sonra hoplayıp zıplamaya başladıklarım görür. Yanılıp yanılmadığını anlayabilmek için kendisi de bu bitkinin yemişlerinden yer. Gece olunca gözüne bir türlü uyku girmez. Her zamankinden çok daha canlı, daha diridir. O zaman uykusuzluğunun, diriliğinin yediği yemişten ileri geldiğini anlar” .

Kuşkusuz Kahve tanımı üzerine geliştirilen daha pek çok rivayete inanmak mümkündür. Çünkü, halkın yoğun ilgi gösterdiği, en keyif verici içecek olarak adlandırdığı kahvenin,bulunuşuna dair gizemi belki de köklü tarihine inat yüzyıllar boyu sürecektir.

Kahve meyvesi

Kahve meyvesi; büyüklüğü, şekli ve rengi itibari ile ”kahve kirazı” kahve tanımı olarak da adlandırılmaktadır. İçinde ince iki çekirdek bulunur. Çekirdeklerin birbirine bakan tarafı düz, dış tarafı yuvarlaktır. Her çekirdeğin içerisinde kahve tanesi vardır. Tanenin düz yüzeyinde içi sert bir besi doku ile dolu olan derin bir çizgi yer alır. Besi dokusunun dış tabakası ince bir zarla kaplı olmaktadır. Zarın dışında ise daha sert bir kabuk vardır. Eğer Kahve meyvesi daha sonra tohum olarak kullanılacaksa çekirdek kabuktan ayrılmaz.

Kahve tanımı

Kahve tanımı etimolojik serüveni ise Köleler Ülkesi anlamına gelen Habeşistan yani günümüzdeki Etiyopya ismi ile bilinen ülkenin güneybatısını kapsayan ve ilk kahve ağacının bulunması özelliğini taşıyan bölgenin adı ”Kaffa” olarak adlandırılmaktaydı. Kaffa bölgesinin Arapça karşılığı ise ”qahwah(kahwa)” dır.

Araplar günümüzde ki kahveyi tanımıyorken ”qahwah” kelimesi Arapçada ”keyif veren içki, şarap” anlamında kullanılmaktaydı. İlk olarak günümüzde ki anlamının 14. yüzyılda kullanılmaya başlandığı kabul edilmektedir.

Kahve tanımı, Arapların kullandığı ”qahwah” sözcüğü Osmanlı Türkçesine ”kahve” olarak geçmiştir. Daha sonra ise Avrupa kıtasına yayılmıştır. İlk olarak Türkçeden İtalyancaya ”caffè”  olarak geçip İtalyancadan İngilizce ve diğer Avrupa dillerinde ”coffee” olarak kullanılmıştır. Ayrıca ilk olarak İngilizce diline 1598 yılında ”chaoua” kelimesinden geldiği kabul edilmektedir. Avrupa da genel kanı İtalyanca ”caffe” kelimesi soyundan geldiğidir.

Kahve tanımı, Günümüzde eğlence ve sosyal gereksinimlerimizi geçirmekte olduğumuz ”kafe” adı altında hizmet veren birçok yerin cafe sözcüğünden Türkçeye geçtiği ve Fransızca, İspanyolca, Almanca gibi Avrupa kıtasında ki dillerde cafe sözcüğünün kahve anlamına geldiği bilinmektedir. Yani cafe kahve anlamına gelmektedir.

Kahve tanımı, kahve ağacı

Yorum ekle

yazmak için tıklayın