Ana sayfa » Kahve Cezveleri
Kahve sunumu

Kahve Cezveleri

Kahve Cezveleri

Kahve Cezveleri ; Cezve, kahveyi pişirmek için kullanılan, genellikle silindirik bir formda, tahta, ya da cezvenin hammaddesinden yapılmış bir sapı olan, küçük, ısıya dayanıklı kaba verilen isimdir. Geçmişten günümüze değin kahvenin pişirilmesi için pek çok değişik hammadde kullanılarak yapılmış kahve cezveleri bulunmaktadır.

Bunlar; bakır, alüminyum, gümüş, emaye, porselen gibi malzemelerdir. Kahve Cezveleri seçiminde kişinin sosyal statüsü etkileyici unsurdur. Alüminyum ve emaye ucuz hammaddelerdir. Bu hammaddeler ile işlenen cezveler ekonomik cezvelerdir. Dolayısı ile herkesin alabileceği cezve grubuna girer.

Daha çok kahvehane gibi kahvenin sürekli pişirildiği yerlerde tercih edilmişlerdir. Gümüş ve bakır cezve sahibi olmak zenginliğin ve kahveye verilen önemin göstergesidir. Bakır cezveler Osmanlı döneminin en çok kullanılan cezve çeşididir.

Saraylarda kullanıldığı ve hatta kahve ikramının tören şeklinde gerçekleştiği, dönemin resimlerinden anlaşılmaktadır. Bazı yörelerde kahve servisi masaya getirilerek, ikram edilecek kişinin yanında fincanına boşaltıldığı için, cezvenin gösterişli olmasına önem verilmiştir.

Bu gelenek büyük otellerde ve turistlerin yoğun olduğu yerlerde halen devam etmektedir. Ancak günümüzde bu cezveler, yerini alüminyum ve çelik cezvelere bırakmıştır.

Türk kahve kültüründe cezveler, tek kişilikten altı kişiliğe kadar kahvenin yapılabileceği ebatlarda imal edilmektedirler. Bu cezveleri tek tek almakla birlikte beş parçalık takım halinde almak da mümkündür.

Bakır Kahve Cezveleri

Bakır Kahve Cezveleri, iletkenliği çok iyi olan, kolay işlenebilen, eski çağlardan beri özellikle mutfak eşyalarında sıkça kullanılan bir madendir. Rengi kızıl, simgesi Cu, yoğunluğu 8.93 dür. Doğada serbest ve bileşik olarak bulunan bakır 1083 °C ye doğru erir Bu madenden yapılan cezveler bakır tuzlan ile zehirli duruma gelebileceği için kalaylanarak kullanılır. İletkenliğinden kaynaklanan avantajı sebebiyle cezve yapımında tercih edilmiştir (Bak. Resim.26).

Kahve Cezveleri
Bakır cezveler.

Gümüş Kahve Cezveleri

Gümüş Kahve Cezveleri. Gümüş, parlak, beyaz renkte, kolay işlenen, tel durumuna da getirilebilen, simgesi Ag, yoğunluğu 10.5, erime sıcaklığı 961.93° C olan bir madendir. Kolay işlenebilir olması cezvenin şık, estetik görünüm kazanmasını sağlamaktadır.

Alüminyum Kahve Cezveleri

Alüminyum Kahve Cezveleri , Alüminyum, gümüş parlaklığında beyaz, her tür mutfak eşyasında kullanılan çok hafif, simgesi Al, erime sıcaklığı 660″ C olan bir madendir. Cezve için çok elverişli bir yapıda ve ucuz olması bu malzemenin sıkça kullanılmasına neden olmuştur.

Emaye Cezveleri

Kimi maddeleri korumak, boyamak ve onlara belirli bir parlaklık kazandırmak için kullanılan, saydam ya da donuk, cama benzeyen bir sır ile kaplanmış malzemeler ile yapılan cezvelerdir. Emaye işlemiyle, cezveye istenilen renk kazandırılmaktadır. Bu renkli zeminin üzerine çeşitli desenler yapılarak hoş bir görünüm kazanması sağlanmıştır. Bu tür cezveler günümüzde halen kullanılmaktadır.

Çelik Kahve Cezveler

Çelik Kahve Cezveleri İçerisinde az miktarda karbon bulunan bir maden ile yapılan cezve çeşididir. Isıya dayanıklı olması, yanmaması, dibini tutmaması nedeniyle bugün de en çok tercih edilen cezvelerdir.

Porselen Cezveler

Kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik maddelerin, belirli oranlarda karıştırılıp, çeşitli metodlar ile şekillendirildikten sonra 1000 °C bisküvi, 1400 °C sırlı pişirilmesi ile gerçekleşen sert, saydam malzemeden yapılan cezvelerdir.

Tarihte böyle bir cezve çeşidine rastlanmamaktadır. Ancak günümüzde, Kütahya Porselen tarafından 1998 yılında ateşe dayanıklı bir çamur geliştirilmiş ve bu çamur ile cporselen Kahve Cezveleri imal edilmiştir.

Hammaddenin yapısındaki sağlığa elverişli, kolay temizlenebilir olması gibi özellikleri bu malzemenin sofra eşyası olarak kullanılmasına olanak sağlamışta. Bünyesinde ısıyı uzun süre tutması nedeniyle ağır ateşte pişirilen tiryaki kahvelerinden hoşlananlar için en değerli cezve çeşididir.

Kahve Cezveleri, kahve ağacı

Yorum ekle

yazmak için tıklayın